CONTOH RESUME RINGKAS & PADAT


 Contoh Lampiran Resume 

 
NAMA:

NO. KAD PENGENALAN:

TARIKH LAHIR:

 

FOTO PASPORT TERKINI (sekiranya diminta)

UMUR:

JANTINA:

TARAF PERKAHWINAN:

ALAMAT SURAT-MENYURAT:

TELEFON:

E-MAIL:

OBJEKTIF KERJAYA:

KELULUSAN AKADEMIK:

(Mengikut susunan kronologi mulai kelulusan terakhir)


 
Tahun
Nama Institusi Pendidikan
Kelulusan


 
PENGALAMAN KERJA:

(Mengikut susunan kronologi mulai pekerjaan terakhir)

Tahun/Tempoh Bekerja
Nama dan Alamat MajikanJawatan dan Tugas Utama


 
KEMAHIRAN KHUSUS:

HOBI/KEGEMARAN:

RUJUKAN (sekiranya diminta)
 

Nama
1)
                             Alamat

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...